Có 2 kết quả:

函办 hán bàn ㄏㄢˊ ㄅㄢˋ函辦 hán bàn ㄏㄢˊ ㄅㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

see 函送法辦|函送法办[han2 song4 fa3 ban4]

Từ điển Trung-Anh

see 函送法辦|函送法办[han2 song4 fa3 ban4]