Có 1 kết quả:

航段 háng duàn ㄏㄤˊ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

leg of air or sea voyage