Có 2 kết quả:

絎縫 háng féng绗缝 háng féng

1/2

háng féng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to quilt

háng féng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to quilt