Có 2 kết quả:

行号 háng hào行號 háng hào

1/2

háng hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(registered) company

háng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(registered) company

Một số bài thơ có sử dụng