Có 2 kết quả:

好記 hǎo jì好记 hǎo jì

1/2

hǎo jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

easy to remember

Một số bài thơ có sử dụng

hǎo jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

easy to remember