Có 2 kết quả:

好景不長 hǎo jǐng bù cháng好景不长 hǎo jǐng bù cháng

1/2

Từ điển Trung-Anh

a good thing doesn't last forever (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a good thing doesn't last forever (idiom)