Có 1 kết quả:

好人好事 hǎo rén hǎo shì

1/1

hǎo rén hǎo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

admirable people and exemplary deeds