Có 2 kết quả:

号音 hào yīn號音 hào yīn

1/2

hào yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bugle call

hào yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bugle call