Có 1 kết quả:

合成法 hé chéng fǎ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(chemical) synthesis