Có 1 kết quả:

合成石油 hé chéng shí yóu ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

synthetic oil