Có 2 kết quả:

合成洗涤剂 hé chéng xǐ dí jì合成洗滌劑 hé chéng xǐ dí jì

1/2

Từ điển Trung-Anh

synthetic detergent

Từ điển Trung-Anh

synthetic detergent