Có 1 kết quả:

核燃料 hé rán liào

1/1

hé rán liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear fuel