Có 1 kết quả:

褐冠山雀 hè guān shān què ㄏㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄕㄢ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey crested tit (Lophophanes dichrous)