Có 2 kết quả:

褐胸山鷓鴣 hè xiōng shān zhè gū ㄏㄜˋ ㄒㄩㄥ ㄕㄢ ㄓㄜˋ ㄍㄨ褐胸山鹧鸪 hè xiōng shān zhè gū ㄏㄜˋ ㄒㄩㄥ ㄕㄢ ㄓㄜˋ ㄍㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bar-backed partridge (Arborophila brunneopectus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bar-backed partridge (Arborophila brunneopectus)