Có 2 kết quả:

鶴嘴鋤 hè zuǐ chú ㄏㄜˋ ㄗㄨㄟˇ ㄔㄨˊ鹤嘴锄 hè zuǐ chú ㄏㄜˋ ㄗㄨㄟˇ ㄔㄨˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

pickax

Từ điển Trung-Anh

pickax