Có 2 kết quả:

黑海番鴨 hēi hǎi fān yā黑海番鸭 hēi hǎi fān yā

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black scoter (Melanitta nigra)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black scoter (Melanitta nigra)