Có 1 kết quả:

黑卷尾 hēi juǎn wěi

1/1

hēi juǎn wěi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black drongo (Dicrurus macrocercus)