Có 1 kết quả:

黑色 hēi sè

1/1

hēi sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

black