Có 1 kết quả:

黑匣子 hēi xiá zi

1/1

hēi xiá zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(airplane) black box