Có 2 kết quả:

黑胸山鷦鶯 hēi xiōng shān jiāo yīng黑胸山鹪莺 hēi xiōng shān jiāo yīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-throated prinia (Prinia atrogularis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-throated prinia (Prinia atrogularis)