Có 1 kết quả:

横翻筋斗 héng fān jīn dǒu

1/1

héng fān jīn dǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to turn cartwheels