Có 2 kết quả:

恆星 héng xīng恒星 héng xīng

1/2

héng xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(fixed) star

héng xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(fixed) star