Có 2 kết quả:

轟趴 hōng pā ㄏㄨㄥ ㄆㄚ轰趴 hōng pā ㄏㄨㄥ ㄆㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

house party (loanword) (Tw)

Từ điển Trung-Anh

house party (loanword) (Tw)