Có 2 kết quả:

轟趴 hōng pā轰趴 hōng pā

1/2

hōng pā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

house party (loanword) (Tw)

hōng pā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

house party (loanword) (Tw)