Có 2 kết quả:

紅腳隼 hóng jiǎo sǔn红脚隼 hóng jiǎo sǔn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Amur falcon (Falco amurensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Amur falcon (Falco amurensis)