Có 2 kết quả:

洪炉 hóng lú洪爐 hóng lú

1/2

hóng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

great furnace (metaphor for a place where character is forged)