Có 2 kết quả:

紅榿樹 hóng qī shù红桤树 hóng qī shù

1/2

hóng qī shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

red alder (Alnus rubra)

hóng qī shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

red alder (Alnus rubra)