Có 2 kết quả:

紅山 hóng shān红山 hóng shān

1/2

hóng shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hongshan district of Chifeng city 赤峰市, Inner Mongolia

Một số bài thơ có sử dụng

hóng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hongshan district of Chifeng city 赤峰市, Inner Mongolia