Có 2 kết quả:

紅燒肉 hóng shāo ròu红烧肉 hóng shāo ròu

1/2

Từ điển Trung-Anh

red braised pork

Từ điển Trung-Anh

red braised pork