Có 2 kết quả:

紅外光譜 hóng wài guāng pǔ红外光谱 hóng wài guāng pǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

infrared spectrum

Từ điển Trung-Anh

infrared spectrum