Có 2 kết quả:

紅腰朱雀 hóng yāo zhū què红腰朱雀 hóng yāo zhū què

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-mantled rosefinch (Carpodacus rhodochlamys)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-mantled rosefinch (Carpodacus rhodochlamys)