Có 6 kết quả:

紅暈 hóng yùn紅運 hóng yùn红晕 hóng yùn红运 hóng yùn鴻運 hóng yùn鸿运 hóng yùn

1/6

hóng yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blush
(2) to flush red

hóng yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

good luck

hóng yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blush
(2) to flush red

hóng yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

good luck

hóng yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 紅運|红运[hong2 yun4]

hóng yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 紅運|红运[hong2 yun4]