Có 2 kết quả:

紅嘴山鴉 hóng zuǐ shān yā红嘴山鸦 hóng zuǐ shān yā

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-billed chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-billed chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax)