Có 1 kết quả:

喉擦音 hóu cā yīn ㄏㄡˊ ㄘㄚ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

guttural fricative