Có 2 kết quả:

后半 hòu bàn後半 hòu bàn

1/2

hòu bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

latter half

hòu bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

latter half