Có 2 kết quả:

后勤学 hòu qín xué後勤學 hòu qín xué

1/2

hòu qín xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

military logistics

hòu qín xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military logistics