Có 2 kết quả:

厚顏無恥 hòu yán wú chǐ厚颜无耻 hòu yán wú chǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

shameless

Từ điển Trung-Anh

shameless