Có 2 kết quả:

弧光灯 hú guāng dēng弧光燈 hú guāng dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

arc lamp

Từ điển Trung-Anh

arc lamp