Có 2 kết quả:

护法战争 hù fǎ zhàn zhēng護法戰爭 hù fǎ zhàn zhēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor

Từ điển Trung-Anh

National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor