Có 2 kết quả:

話務員 huà wù yuán话务员 huà wù yuán

1/2

huà wù yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

phone operator

huà wù yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phone operator