Có 2 kết quả:

皇储 huáng chǔ皇儲 huáng chǔ

1/2

huáng chǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crown prince

huáng chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crown prince