Có 2 kết quả:

挥戈 huī gē ㄏㄨㄟ ㄍㄜ揮戈 huī gē ㄏㄨㄟ ㄍㄜ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to brandish a spear

Từ điển Trung-Anh

to brandish a spear

Một số bài thơ có sử dụng