Có 1 kết quả:

灰熊 huī xióng ㄏㄨㄟ ㄒㄩㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

grizzly bear