Có 2 kết quả:

惠顧 huì gù ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨˋ惠顾 huì gù ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

your patronage

Từ điển Trung-Anh

your patronage