Có 2 kết quả:

会客室 huì kè shì ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄕˋ會客室 huì kè shì ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄕˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

parlor

Từ điển Trung-Anh

parlor