Có 2 kết quả:

婚紗攝影 hūn shā shè yǐng婚纱摄影 hūn shā shè yǐng

1/2

Từ điển Trung-Anh

wedding photos (done in studio, kit and caboodle taken care of by the studio)

Từ điển Trung-Anh

wedding photos (done in studio, kit and caboodle taken care of by the studio)