Có 1 kết quả:

火筷子 huǒ kuài zi ㄏㄨㄛˇ ㄎㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fire tongs
(2) hair curling tongs