Có 1 kết quả:

火山岩 huǒ shān yán ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

volcanic rock