Có 2 kết quả:

貨攤 huò tān货摊 huò tān

1/2

huò tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vendor's stall

huò tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vendor's stall