Có 2 kết quả:

貨問三家不吃虧 huò wèn sān jiā bù chī kuī货问三家不吃亏 huò wèn sān jiā bù chī kuī

1/2

Từ điển Trung-Anh

see 貨比三家不吃虧|货比三家不吃亏[huo4 bi3 san1 jia1 bu4 chi1 kui1]

Từ điển Trung-Anh

see 貨比三家不吃虧|货比三家不吃亏[huo4 bi3 san1 jia1 bu4 chi1 kui1]