Có 2 kết quả:

击碎 jī suì擊碎 jī suì

1/2

jī suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smash to pieces

jī suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to smash to pieces